Vrijzinnigheid staat voor Vrijheid & Zingeving

Inschrijven nieuwsbrief Verkiezingsprogramma

Vrijzinnigheid staat voor Vrijheid & Zingeving

Inschrijven nieuwsbrief Verkiezingsprogramma

Home

Verandering in arbeid, globalisering, individualisering, vergrijzing en een verstarde politiek vragen om een nieuw perspectief; er moet op een nieuwe manier naar de toekomst worden gekeken. De basisuitgangspunten moeten aangepast worden zodat de burger weer vrij kan zijn en ruimte heeft voor ontplooiing. Goede basisvoorzieningen zorgen daarvoor en geven zekerheid voor een menswaardig bestaan. Wij pleiten voor teogankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en zorg en een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het huidige verbureaucratiseerde sociale zekerheidsstelsel moet op de schop.

Kijk hier voor ons verkiezingsprogramma